• Szukasz mebli na wymiar? Zajrzyj tutaj!
 • MASZ PYTANIA?
 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 • ×
 • DRZWI NTT - NOWOŚĆ DRZWI DO MIESZKAŃ DRZWI DO DOMÓW BRAMY GARAŻOWE ROLETY / ŻALUZJE DRZWI POKOJOWE OKNA ZAMKI WKŁADKI KŁÓDKI KATALOGI
 • ×

  W potrzebie?

  Oferujemy profesjonalny serwis drzwi, zamków, wkładek oraz bram.


  Posiadamy licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia
  wydaną przez Wojewódzką Policje w Olsztynie

  89 535 33 46

  ×

  Główna siedziba firmy w Olsztynie

  ul.Hanowskiego 9 lok.54
  10-687 Olsztyn
  Tel. 89 535 33 46
  Fax. 89 533 25 17

  Email - kontakt@e-gerda.com.pl

  Poniedziałek - Piątek: ( 9:00 - 17:00 )
  Sobota: ( 10:00 - 13:00 )

  Siedziba firmy w iławie

  ul.Niepodległości 8
  14-200 Iława
  Tel. 89 648 48 87
  Fax. 89 648 48 87
  Email. kontakt@e-gerda.com.pl

  Poniedziałek - Piątek: ( 9:00 - 17:00 )
  Sobota: ( 10:00 - 13:00 )

  Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityki prywatności i zasady wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym są udostępniane wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

  Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

  Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz ochronie danych osobowych.

  I. Informacje ogólne, pliki cookies

  1. Właścicielem i operatorem serwisu jest Technet Marzena Szumiel z siedzibą w Olsztynie, adres: Hanowskiego 9 lok.54, 10-687 Olsztyn, NIP: 739-102-05-70

  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  - poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu.
  - poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.


  3. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.

  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

  5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

  II. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Technet Marzena Szumiel z siedzibą w Olsztynie, adres: Hanowskiego 9 lok.54, 10-687 Olsztyn, NIP: 739-102-05-70, Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@e-gerda.com.pl

  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia oferty, wykonania umowy oraz obsługi gwarancyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem sporządzenia takiej oferty i/lub zawarcia umowy i jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych nie zostanie sporządzona oferta i/lub nie zostanie zawarta umowa.

  3. Dane osobowe mogą być przekazywane w celu realizacji umowy do:

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat.

  5. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
  - prawo do informacji,
  - prawo dostępu do danych osobowych,
  - prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  - prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych,
  - prawo do sprzeciwu,
  - prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

  6. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.

  7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).


  ul. Hanowskiego 9 lok. 54
  10-687 Olsztyn

  tel. 89 535 33 46
  fax. 89 533 25 17

  email. kontakt@e-gerda.com.pl
  Poniedziałek - piątek (09:00 - 17:00)
  Sobota (10:00 - 13:00)